Twój dostawca granulatów tworzyw sztucznych
oraz
partner w gospodarce odpadami

Gospodarka odpadami - USŁUGI

Zakres usług

Oferta usługowa świadczona w Państwa zakładzie:

  • segregacja zmieszanych tworzyw sztucznych z podziałem na konkretne tworzywa / grupy

  • suszenie tworzyw sztucznych

  • separacja tworzyw sztucznych

  • przyuczenie kadry pracowniczej do prawidłowej segregacji tworzyw sztucznych

  • badanie tworzyw sztucznych ze wskazaniem twardości/ShA/, wilgotności, gęstości oraz wskaźnika MFI/MFR