Twój dostawca granulatów tworzyw sztucznych
oraz
partner w gospodarce odpadami

Gospodarka odpadami - USŁUGI

Zakres usług

Oferta usługowa świadczona ze względu na obowiązujące przepisy w Państwa Zakładzie:

  • segregacja zmieszanych tworzyw sztucznych z podziałem na konkretne tworzywa / grupy

  • suszenie tworzyw sztucznych

  • separacja tworzyw sztucznych

  • przyuczenie kadry pracowniczej do prawidłowej segregacji tworzyw sztucznych

  • badanie tworzyw sztucznych ze wskazaniem twardości/ShA/, wilgotności, gęstości oraz wskaźnika MFI/MFR

  • sepracaja metali kolorowych

  • separacja metali szlachetnych z wykorzystaniem spektrometru

  • separacja mieszanin metali

  • usługa wdrożenia norm z zakresu ochrony środowiska zgodnie z najnowszymi przepisami wraz z BDO