Twój dostawca granulatów tworzyw sztucznych
oraz
partner w gospodarce odpadami

Poliolefiny